Ansvar og meistring - Mot ein heilskapleg rehabiliteringpolitikk

St.meld. nr. 21 (1998-99), Innst. S. nr. 178 (1998-99)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Sosial- og helsedepartementet Saken er behandlet i sosialkomiteen Innstilling avgitt 11.05.1999 Innst. S. nr. 178 (1998-99)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.05.1999

   Behandlet i Stortinget: 09.06.1999