Nødhjelp til Kosovo

St.prp. nr. 2 (1998-99), Innst. S. nr. 9 (1998-99)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i utenrikskomiteen Innstilling avgitt 21.10.1998 Innst. S. nr. 9 (1998-99)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 21.10.1998

   Behandlet i Stortinget: 27.10.1998