Finansieringen av norsk deltakelse i FNs preventive fredsoperasjon (UNPREDEP) i Den tidligere jugoslaviske republikken Makedonia (FYROM)

Budsjett-innst. S. nr. 7 (1998-99), jf. St. prp. nr. 1 (1998-99) og Stp. nr. 1. Tillegg nr. 1 (1998-99)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Forsvarsdepartementet Saken er behandlet i forsvarskomiteen Innstilling avgitt 01.12.1998 Budsjett-innst. S. nr. 7 (1998-99)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 01.12.1998

   Behandlet i Stortinget: 04.12.1998