Overgang til nettobudsjettering for Sametinget

Budsjett-innst. S. nr. 5 (1998-99), romertall II, jf. Stp. nr. 1. Tillegg nr. 5 (1998-99)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kommunal- og regionaldepartementet Saken er behandlet i kommunalkomiteen Innstilling avgitt 02.12.1998 Budsjett-innst. S. nr. 5 (1998-99)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 02.12.1998

   Behandlet i Stortinget: 08.12.1998