Budsjettet for lostenesta og a-trygd for fiskarar

Budsjett-innst. S. nr. 5 (1998-99), jf. St. prp. nr. 1. Tillegg nr. 11 (1998-99)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i kommunalkomiteen Innstilling avgitt 02.12.1998 Budsjett-innst. S. nr. 5 (1998-99)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 02.12.1998

   Behandlet i Stortinget: 08.12.1998