Forslag fra stortingsrepresentant Carl I. Hagen om gjeninnføring av det tidligere system for Stortingets behandling av statsbudsjettet (Trukket)

Dokument nr. 8:10 (1998-99)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Carl I. Hagen Forslag fra (FrP)

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Trukket