Forslag frå stortingsrepresentant Lodve Solholm på vegner av Framstegspartiet og Høgre oversendt fra Odelstingets møte 23. november 1998: (Jf. Innst. O. nr. 14) "Stortinget ber Regjeringa fremme forslag om endringar i industrikonsesjonslova av 14. desember 1917 nr. 16, slik at det vert høve til å gjere unntak for interkommunale selskap andsynes konsesjonshandsaming ved omdanning til aksjeselskap."

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Forkastet