Samtykke til at Norge deltar i den 5. kapitaløkning i Den afrikanske utviklingsbank

St.prp. nr. 29 (1998-99), Innst. S. nr. 70 (1998-99)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i utenrikskomiteen Innstilling avgitt 09.12.1998 Innst. S. nr. 70 (1998-99)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.12.1998

   Behandlet i Stortinget: 11.12.1998