Forslag fra stortingsrepresentant Kenneth Svendsen på vegne av Fremskrittspartiet og Tverrpolitisk Folkevalgte oversendt fra Odelstingets møte 3. desember 1998: (Jf. Innst. O. nr. 16) "Stortinget ber Regjeringen fremme forslag om nødvendige lovendringer for å gjennomføre ektefelledelt beskatning, slik at ektefellers samlede inntekter deles i to like deler og beskattes i klasse 1."

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Forkastet