Forslag fra stortingsrepresentantene Carl I. Hagen og Jan Simonsen om å omgjøre det betingete amnestiet for utlendinger som er berørt av de såkalte Quetta- og Laos-prosjektene

Dokument nr. 8:25 (1998-99), Innst. S. nr. 172 (1998-99)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Carl I. Hagen, Jan Simonsen Saken er behandlet i justiskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 06.05.1999 Innst. S. nr. 172 (1998-99)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.05.1999

   Behandlet i Stortinget: 18.05.1999