Forslag fra stortingsrepresentantene Ellen Gjerpe Hansen, Sverre J. Hoddevik og Petter Løvik om å konkurranseutsette riksveiferjesambandene

Dokument nr. 8:24 (1998-99), Innst. S. nr. 137 (1998-99)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Ellen Gjerpe Hansen, Petter Løvik, Sverre J. Hoddevik Saken er behandlet i samferdselskomiteen Forslag fra (H) Innstilling avgitt 25.03.1999 Innst. S. nr. 137 (1998-99)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 25.03.1999

   Behandlet i Stortinget: 21.04.1999