Forslag fra stortingsrepresentant Fridtjof Frank Gundersen om at flere enn Arcus gis tillatelse til å tilvirke brennevin

Dokument nr. 8:22 (1998-99), Innst. S. nr. 155 (1998-99)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Fridtjof Frank Gundersen Saken er behandlet i sosialkomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 27.04.1999 Innst. S. nr. 155 (1998-99)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 27.04.1999

   Behandlet i Stortinget: 09.06.1999