Forslag fra stortingsrepresentantene Odd Roger Enoksen, Håkon Giil og Terje Riis-Johansen om at punkttariffsystemet i kraftsektoren må endres slik at den reelle systembelastningen i overføringsnettet blir lagt til grunn

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Håkon Steinar Giil, Odd Roger Enoksen, Terje Riis-Johansen Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Innstilling avgitt 06.12.1996 Innst. S. nr. 69 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.12.1996

   Behandlet i Stortinget: 16.12.1996