Vadsø kommune sender skriv datert 23. desember 1998 med uttalelse fra bystyret vedrørende modernisering av statens styring overfor kommunene

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Vedlagt protokollen.