Pensjonar frå statskassa

St.prp. nr. 63 (1998-99), Innst. S. nr. 192 (1998-99)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet Saken er behandlet i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Innstilling avgitt 20.05.1999 Innst. S. nr. 192 (1998-99)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 20.05.1999

   Behandlet i Stortinget: 16.06.1999