Jordbruksoppgjøret 1999 - endringer i statsbudsjettet for 1999 m.m

St.prp. nr. 75 (1998-99), Innst. S. nr. 243 (1998-99) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 14.06.1999 Innst. S. nr. 243 (1998-99)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 14.06.1999

   Behandlet i Stortinget: 17.06.1999