Endringar i Regulativ for tillegg m.v. til utskrivne vernepliktige mannskap

St.prp. nr. 87 (1998-99), Innst. S. nr. 223 (1998-99)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Forsvarsdepartementet Saken er behandlet i forsvarskomiteen Innstilling avgitt 10.06.1999 Innst. S. nr. 223 (1998-99)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.06.1999

   Behandlet i Stortinget: 17.06.1999