Endring av løyvingar m.v. for 1999 på Samferdselsdepartementets område

St.prp. nr. 45 (1998-99), Innst. S. nr. 180 (1998-99)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i samferdselskomiteen Innstilling avgitt 12.05.1999 Innst. S. nr. 180 (1998-99)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 12.05.1999

   Behandlet i Stortinget: 25.05.1999