Støtta til skipsbyggingsindustrien

St.prp. nr. 35 (1998-99), Innst. S. nr. 115 (1998-99)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Nærings- og handelsdepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 16.03.1999 Innst. S. nr. 115 (1998-99)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 16.03.1999

   Behandlet i Stortinget: 25.03.1999