Forslag fra stortingsrepresentantene John Alvheim og Fridtjof Frank Gundersen om en handlingsplan for styrking av familien som basis for barn og unges oppvekstvilkår

Dokument nr. 8:78 (1995-96), Innst. S. nr. 62 (1996-97)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Fridtjof Frank Gundersen, John I. Alvheim Saken er behandlet i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Innstilling avgitt 05.12.1996 Innst. S. nr. 62 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.12.1996

   Behandlet i Stortinget: 10.12.1996