Svar på forslag oversendt fra Stortinget uten realitetsvotering til Regjeringen 2. halvår 1998

Dokument nr. 7B (1998-99), Innst. S. nr. 142 (1998-99)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Regjeringen Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 15.04.1999 Innst. S. nr. 142 (1998-99)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 15.04.1999

   Behandlet i Stortinget: 27.04.1999