Stortinget - Møte tirsdag den 23. februar 1999 kl. 10

Dato: 23.02.1999

Referatsaker

Sak nr. 3

Referat

 • 1.(127)

  Utvidelse av kostnadsrammen for Nytt Rikshospital (St.prp. nr. 37 (1998-99))

  Enst.: Sendes familie-, kultur- og administrasjonskomiteen.

 • 2.(128)

  Forslag fra stortingsrepresentantene Annelise Høegh og Per-Kristian Foss om endring i verdipapirfondloven slik at det gis adgang til å opprette ideelle verdipapirfond (Dokument nr. 8:30 (1998-99))

  Enst.: Sendes finanskomiteen.

 • 3.(129)

  Svar på forslag oversendt fra Stortinget uten realitetsvotering til Regjeringen 2. halvår 1998 (Dokument nr. 7B (1998-99))

  Enst.: Sendes kontroll- og konstitusjonskomiteen.

 • 4.(130)

  Atomsikkerhetstiltak og støtte til politiske og økonomiske reformer i Russland og Baltikum (St.prp. nr. 38 (1998-99))

  Enst.: Sendes utenrikskomiteen.