Forslag fra stortingsrepresentant Siv Jensen på vegne av Fremskrittspartiet oversendt fra Odelstingets møte 2. mars 1999: (Jf. Innst. O. nr. 40) "Stortinget ber Regjeringen fremme sak om å samle petroleumsskattebestemmelsene som eget kapittel i den nye skatteloven."

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Forkastet