Forslag fra stortingsrepresentantene Sverre J. Hoddevik, Bent Høie og Lars Arne Ryssdal om lov om endringer i lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven). (Åpning for å la kommuner velge at ordføreren skal ha parlamentarisk ansvar overfor kommunestyre og være administrasjonssjef.)

Dokument nr. 8:37 (1998-99), Innst. O. nr. 72 (1998-99)

Status: Saken er ferdigbehandlet.

Lovforslag fra Bent Høie, Lars Arne Ryssdal, Sverre J. Hoddevik Saken er behandlet i kommunalkomiteen Forslag fra (H) Innstilling avgitt 19.05.1999 Innst. O. nr. 72 (1998-99)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 19.05.1999

   Behandlet i Odelstinget: 01.06.1999