Regjeringsprotokollene for tidsrommet 1. juli - 31. desember 1998

Innst. S. nr. 171 (1998-99)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 06.05.1999 Innst. S. nr. 171 (1998-99)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.05.1999

   Behandlet i Stortinget: 18.05.1999