Forslag fra stortingsrepresentant Inge Myrvoll om utskilling av Telenors nett, og om etablering av et selskap for forvaltning av statlige telenett

Dokument nr. 8:42 (1998-99), Innst. S. nr. 196 (1998-99)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Inge Myrvoll Saken er behandlet i samferdselskomiteen Forslag fra (SV) Innstilling avgitt 27.05.1999 Innst. S. nr. 196 (1998-99)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 27.05.1999

   Behandlet i Stortinget: 03.06.1999