Innstilling fra finanskomiteen om forslag fra stortingsrepresentantene Harald Ellefsen, Erna Solberg og Tore A Liltved om endringer i merverdiavgiftsreglene for på en mer tilfredsstillende måte å motvirke konkurransevridningen mellom offentlig egenregiproduksjon og kjøp fra private bedrifter.