Forslag fra stortingsrepresentant Steinar Bastesen om at det ved etablering av asylmottak skal være en politisk behandling i det enkelte kommunestyre før etableringen skjer

Dokument nr. 8:40 (1998-99), Innst. S. nr. 189 (1998-99)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Steinar Bastesen Saken er behandlet i kommunalkomiteen Forslag fra (Kp) Innstilling avgitt 19.05.1999 Innst. S. nr. 189 (1998-99)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 19.05.1999

   Behandlet i Stortinget: 01.06.1999