Forslag fra stortingsrepresentantene Lodve Solholm, Torbjørn Andersen og Vidar Kleppe om å avvikle fylkeskommunen som selvstendig forvaltningsnivå

Dokument nr. 8:43 (1998-99), Innst. S. nr. 188 (1998-99)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Lodve Solholm, Torbjørn Andersen, Vidar Kleppe Saken er behandlet i kommunalkomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 19.05.1999 Innst. S. nr. 188 (1998-99)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 19.05.1999

   Behandlet i Stortinget: 01.06.1999