Suppleringsvalg til delegasjonen for forbindelse med Europaparlamentet

Innst. S. nr. 133 (1998-99)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 25.03.1999 Innst. S. nr. 133 (1998-99)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 25.03.1999

   Behandlet i Stortinget: 20.04.1999