Forslag fra stortingsrepresentant Grethe G. Fossum på vegne av Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti oversendt fra Odelstingets møte 20. april 1999: (Jf . Innst. O. nr. 53) "Stortinget ber Regjeringen ta initiativ til en bred gjennomgang av dagens adopsjonslov og dens praksis. Hovedmålet må være å styrke barns mulighet til en trygg og god oppvekst. Samlivsform og seksuell identitet skal ikke i seg selv være til hinder for å søke og bli vurdert som adoptivforeldre."

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet