Forslag fra stortingsrepresentant Johan J. Jakobsen om at Stortinget gir Regjeringen samtykke til å ta imot inntil 6000 flyktninger fra Kosovo

Dokument nr. 8:57 (1998-99)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Johan J. Jakobsen Forslag fra (SP)

Saksgang

  1. Status