Kjøp av eiendommen Tollbugaten 31

Innst. S. nr. 169 (1998-99)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 06.05.1999 Innst. S. nr. 169 (1998-99)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.05.1999

   Behandlet i Stortinget: 12.05.1999