Rogaland fylkeskommune sender skriv datert 22. april 1999 med uttalelse fra fylkesutvalet om rammebetingelser for oljerelatert industri

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Vedlagt protokollen.