Forslag fra stortingsrepresentantene Anders C. Sjaastad, Kristin Krohn Devold, Kjellaug Nakkim og Petter Thomassen om å endre markedsføringsloven med sikte på å bekjempe de såkalte "kataloghaier"

Dokument nr. 8:65 (1996-97)

Status: Forslaget er til behandling i komiteen.
Saken er ferdigbehandlet.

Forslag fra Anders C. Sjaastad, Kristin Krohn Devold, Kjellaug Nakkim, Petter Thomassen Saken er til behandling i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Forslag fra (H)

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet