Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Forslag fra stortingsrepresentantene Arild Hiim, Jorunn Ringstad, Anita Apeltun Sæle, Jan Simonsen og Lars Sponheim om endringer i lov av 6. april 1984 nr.17 - Lov om vederlag ved oreigning av fast eigedom og lov av 21. juni 1963 nr. 23 - Veglov

Dokument nr. 8:87 (1995-96), Innst. O. nr. 65 (1996-97), beslutning. O. nr. 83 (1996-97)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Arild Hiim, Jorunn Ringstad, Jan Simonsen, Lars Sponheim, Anita Apelthun SæleSaken er behandlet i justiskomiteen<br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/>Innstilling avgitt 30.04.1997Innst. O. nr. 65 (1996-97)

Saksgang

Status

  • Behandling og vedtak

    Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

    Innstilling avgitt 30.04.1997

    Behandlet i Odelstinget: 13.05.1997

    Behandlet i Lagtinget: 29.05.1997