Samtykke til godkjenning av fusjonsplan for fusjon mellom Den norske Bank ASA og Postbanken AS

St.prp. nr. 76 (1998-99), Innst. S. nr. 216 (1998-99)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 09.06.1999 Innst. S. nr. 216 (1998-99)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.06.1999

   Behandlet i Stortinget: 15.06.1999