Kapitalutvidelse i Norsk Hydro ASA som ledd i et tilbud om å overta Saga Petroleum ASA

St.prp. nr. 81 (1998-99), Innst. S. nr. 234 (1998-99)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Nærings- og handelsdepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Utkast til innstilling er forelagt for energi- ogmiljøkomiteen til uttalelse Innstilling avgitt 14.06.1999 Innst. S. nr. 234 (1998-99)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 14.06.1999

   Behandlet i Stortinget: 17.06.1999