Forslag fra stortingsrepresentantene John Alvheim, Valgerd Svarstad Haugland, Annelise Høegh, Magnar Sortåsløkken og Tove Kari Viken om at utgifter til nødvendig, forsvarlig tannlegehjelp dekkes fullt ut av folketrygden for personer med sjeldne medisinske tilstander

Dokument nr. 8:92 (1996-97)

Status: Forslaget er til behandling i komiteen.
Bortfaller på grunn av stortingsvalget

Forslag fra Annelise Høegh, John I. Alvheim, Magnar Sortåsløkken, Tove Kari Viken, Valgerd Svarstad Haugland Saken er til behandling i sosialkomiteen Forslag fra (FrP), (KrF), (H), (SV) og (SP)

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Bortfaller på grunn av stortingsvalget