Revidert nasjonalbudsjett 1999

Budsjett-innst. S. II (1998-99)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 11.06.1999 Budsjett-innst. S. II (1998-99)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.06.1999

   Behandlet i Stortinget: 18.06.1999