Forslag fra stortingsrepresentantene Ola D. Gløtvold, Bjørg Hope Galtung, Magnar Sortåsløkkken og Rolf Ketil Bjørn om å få utredet bruk av Älvdalen Skjutfelt i Sverige som alternativ til Forsvarets planer om et Regionfelt Østlandet

Dokument nr. 8:110 (1996-97)

Status: Representantforslaget er referert i Stortinget.
Saken er ferdigbehandlet.

Forslag fra Bjørg Hope Galtung, Magnar Sortåsløkken, Ola D. Gløtvold, Rolf Ketil Bjørn Forslag fra (SP) og (SV)

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet