Forslag fra stortingsrepresentantene Eva R. Finstad, Gunnar Fatland, Tore A. Liltved og Ansgar Gabrielsen om at verneplan for Setesdal Vesthei - Ryfylkeheiene legges fram for Stortinget til behandling

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Ansgar Gabrielsen, Eva R. Finstad, Gunnar Fatland, Tore A. Liltved Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Innstilling avgitt 12.12.1996 Innst. S. nr. 92 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 12.12.1996

   Behandlet i Stortinget: 16.12.1996