Eksport av forsvarsmateriell frå Noreg 1996 Eksportkontroll og ikkje-spreiing

St.meld. nr. 57 (1996-97), Innst. S. nr. 64 (1997-98)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i utenrikskomiteen Innstilling avgitt 12.12.1997 Innst. S. nr. 64 (1997-98)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 12.12.1997

   Behandlet i Stortinget: 15.01.1998