Miljøvernpolitikk for en bærekraftig utvikling - Dugnad for framtida

St.meld. nr. 58 (1996-97), Innst. S. nr. 150 (1997-98)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Miljøverndepartementet Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Innstilling avgitt 03.04.1998 Innst. S. nr. 150 (1997-98)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 03.04.1998

   Behandlet i Stortinget: 05.05.1998