Forslag fra Carl I. Hagen til endring av Grunnlovens §§ 20, 30 og 86

Dokument nr. 12:1 (1995-1996), Innst. S. nr. 20 (1999-2000)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 16.11.1999 Innst. S. nr. 20 (1999-2000)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 16.11.1999

   Behandlet i Stortinget: 23.11.1999