Forslag fra Peter Angelsen, Roger Gudmundseth, Lars Gunnar Lie, Hans J. Røsjorde og Jan P. Syse til endring av Grunnlovens § 65

Dokument nr. 12:4 (1995-1996), Innst. S. nr. 21 (1999-2000)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 16.11.1999 Innst. S. nr. 21 (1999-2000)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 16.11.1999

   Behandlet i Stortinget: 23.11.1999