Forslag fra stortingsrepresentantene Sverre J. Hoddevik og Lars Arne Ryssdal om at gebyrfinansierte kommunale tekniske tjenester skal konkurranseutsettes, pålegges revisjon og prises i henhold til forbruk

Dokument nr. 8:49 (1998-1999), Innst. S. nr. 15 (1999-2000)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Lars Arne Ryssdal, Sverre J. Hoddevik Saken er behandlet i kommunalkomiteen Forslag fra (H) Innstilling avgitt 04.11.1999 Innst. S. nr. 15 (1999-2000)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.11.1999

   Behandlet i Stortinget: 16.11.1999