Forslag fra stortingsrepresentant Karin Andersen om økte bevilgninger til boliger for unge og vanskeligstilte

Dokument nr. 8:74 (1998-1999), Innst. S. nr. 30 (1999-2000) Avvist

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Karin Andersen Saken er behandlet i finanskomiteen Forslag fra (SV) Innstilling avgitt 19.11.1999 Innst. S. nr. 30 (1999-2000)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 19.11.1999

   Behandlet i Stortinget: 30.11.1999