Årsmelding fra styret for Pensjonsordningen for stortingsrepresentanter for budsjettåret 1998

Dokument nr. 9 (1998-99), Innst. S. nr. 1 (1999-2000)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Interne styrer og utvalg Saken er behandlet i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Innstilling avgitt 05.10.1999 Innst. S. nr. 1 (1999-2000)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.10.1999

   Behandlet i Stortinget: 19.10.1999