Lov om endringer i lov av 4. desember 1992 nr. 127 om kringkasting. (Sponsing i kringkasting)

Ot.prp. nr. 63 (1998-1999), Innst. O. nr. 15 (1999-2000), beslutning. O. nr. 28 (1999-2000)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Kulturdepartementet Saken er behandlet i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Innstilling avgitt 23.11.1999 Innst. O. nr. 15 (1999-2000)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 23.11.1999

   Behandlet i Odelstinget: 30.11.1999

   Behandlet i Lagtinget: 09.12.1999